Update: Contributie seizoen 2020/2021

Vervolg  update contributie
19-2-2021

Beste leden,
In oktober 2020 hebben we bij alle leden 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd, omdat het toen nog onbekend was hoe het seizoen verder zou verlopen. We hebben inmiddels van de
Nevobo doorgekregen dat we de teamgelden voor de tweede helft van het seizoen hoogstwaarschijnlijk niet hoeven te betalen. Het definitieve besluit hierover volgt in april. Dit bericht heeft ons als bestuur doen besluiten om het definitieve contributiebedrag voor de leden te bepalen. Over de eerste helft van het seizoen hebben we 70% van de teamgelden van Nevobo door moeten betalen, ook is alle spelerscontributie in rekening gebracht. Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor de zaalhuur (van augustus t/m december, de laatste twee maanden alleen mini’s en jeugd) en de trainers hebben een bijdrage ontvangen.
Bij alle senioren en recreanten zal nogmaals 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd worden, bij de jeugd en mini’s is dit een percentage van 30% van het totale contributiebedrag. Bij de
jeugd en mini’s ligt dit iets hoger omdat zij langer doorgetraind hebben. Hiermee kunnen we de kosten die reeds gemaakt zijn dekken. Leden die het gehele contributiebedrag reeds betaald hebben
via factuur, ontvangen het deel terug wat voor hen van toepassing is. Het resterende contributiebedrag zal eind februari geïncasseerd worden.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan graag mailen naar:
penningmeestersnvv@gmail.com

Bestuur SNVV


01-02-2021 update vanuit het bestuur

Stand van zaken contributie seizoen 2020-2021

Hierbij willen wij alle leden graag op de hoogte brengen van de stand van zaken over de contributie van seizoen 2020-2021. In oktober 2020 is er bij alle leden 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd. Leden die per factuur betalen hebben het gehele bedrag in één keer betaald in diezelfde maand. Inmiddels is vanuit de Nevobo duidelijk geworden dat we de volledige spelerscontributie van €12,50 per lid dienen te betalen voor het seizoen 2020-2021. Daar vindt geen restitutie plaats. Daarnaast dienen we over de teamgelden, voor de eerste helft van het seizoen, 70% van de totale kosten door te betalen. Dit heeft te maken met de vaste lasten van de Nevobo. De Nevobo moet de verenigingen nog informeren over de teamgelden voor de tweede helft van het seizoen. De verwachting is wel dat verenigingen daar nog een bijdrage over moeten betalen. Afhankelijk van die uitkomst kunnen wij ook het definitieve contributiebedrag vaststellen. Er zal dus in ieder geval bij ieder lid nog contributie geïncasseerd gaan worden. Leden die het gehele contributiebedrag hebben betaald krijgen een deel terug. We kiezen ervoor om dit resterende bedrag in één keer te incasseren bij alle leden (dus ook bij leden die normaal gesproken het contributiebedrag in twee termijnen betalen). Tevens zal bij het vaststellen ook rekening worden gehouden met de reeds betaalde zaalhuur. De jeugd en mini’s hebben nog t/m half december mogen trainen. We houden jullie op de hoogte en gaan er vanuit dat we het resterende contributie bedrag eind februari/begin maart 2021 kunnen incasseren.

Mochten er vragen zijn betreft het incasseren, dan kun je die stellen aan Renske: penningmeestersnvv@gmail.com.

Ter info voor de leden die lid zijn van ‘de vrienden van SNVV’. Een feest geven gaat in deze tijd helaas niet, wel wordt er nagedacht over een alternatieve activiteit. Betreft de contributie is door de commissie in overleg met bestuur besloten het bedrag te halveren, dit zal in april wordt geïncasseerd.

Ook wordt er nagedacht over de welbekende worstenactie die we elk jaar in maart organiseren. Dit zal waarschijnlijk iets later in het seizoen plaatsvinden op een alternatieve manier.

Bestuur SNVV


Maandag 26-10 zal een aangepast deel van de contributie worden geïncasseerd. Voor verdere toelichting, lees onderstaand:

Jaarlijks wordt de contributie geïncasseerd in de maand oktober (en nog een keer in januari voor de leden die in twee termijnen betalen). Op het moment van incasseren (oktober 2020) is bekend geworden dat er door de corona maatregelen geen wedstrijden worden gespeeld en dat alleen leden onder de 18 jaar mogen trainen. We hebben als bestuur, op basis van de informatie op dit moment, het volgende besloten voor het incasseren van de contributie voor het seizoen 2020-2021.

  • Maandag 26 oktober wordt er 25% van het totale contributiebedrag geïncasseerd. Dat geldt ook voor de leden die anders in twee termijnen betalen. Deze 25% is gebaseerd op het reeds gespeelde deel van het seizoen (half augustus t/m half oktober).
  • Afhankelijk van de situatie na 11 november 2020 wordt er bekeken wat er daarna geïncasseerd gaat worden. Dit hangt ook af van de Nevobo. Zij moeten nog duidelijkheid geven over wat zij gaan doen met de kosten van de teamgelden.
  • De jeugdleden trainen door en betalen dus eerst ook de 25%, voor hen volgt later in ieder geval nog de contributie over de trainingen.
  • De leden die nog geen gebruik maken van automatisch incasso hebben in de eerste week van oktober de factuur ontvangen. We willen hen verzoeken om het volledige contributiebedrag te betalen. Aan het eind van het seizoen zal bij hen de correctie plaatsvinden en wordt er een deel teruggeboekt.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kun je contact opnemen met de penningmeester: Renske de Vries (penningmeestersnvv@gmail.com)

Update: Coronaprotocol

02-10-2020

Mondkapjes
Vanuit de gemeente heeft ons het dringende advies bereikt om bij binnenkomst van de sporthal een mondkapje te dragen. Wanneer je geen mondkapje draagt zal je hierop worden aangesproken door de beheerders. De mondkapjes kunnen in de kleedkamer af en dienen na de wedstrijd/training, wanneer je de kleedkamer verlaat, weer opgezet te worden. Wil een ieder hier rekening mee houden? Dit beleid geldt in alle sporthallen van de Fryske Marren.

Praktische vragen
We kunnen ons voorstellen dat de nieuwe maatregelen enkele praktische vragen oproepen. De meeste van de praktische vragen worden beantwoord op:

Wij adviseren dit goed door te lezen.


29-09-2020

Op 28 September heeft de overheid aangescherpte maatregelen aangekondigd voor o.a. toeschouwers bij sport. Gelukkig kunnen we wel gewoon blijven sporten en wedstrijden spelen.

Let op! Vanaf heden zijn de tribunes in de Doniahal afgesloten, toeschouwers zijn niet meer toegestaan!

Een uitzondering geldt voor de benodigde chauffeurs bij uitwedstrijden van jeugdteams t/m 17 jaar. De chauffeurs vallen onder teambegeleiding en mogen blijven kijken naar de wedstrijd vanaf de tribune.

Voor onze eigen jeugd teams die uit gaan spelen, check van te voren de site van de betreffende club hoe de regels zijn.

Nevobo: ”Volleybal gaat door, maar zonder publiek”

 


16-09-2020

Hier een aantal van de belangrijkste mededelingen op een rijtje omtrent de regelgeving volgens de coronaprotocollen:

Wanneer er een lid van onze vereniging positief wordt getest, dit melden aan het bestuur. Wij volgen dan de richtlijnen van de GGD (dit staat vermeldt in FAQ indoor volleybal en NOC*NSF)

Bij wedstrijden geldt voor het thuisteam maar ook de gast teams zoveel mogelijk thuis omkleden, kleedruimtes zijn open. Voor senioren geldt max 8 per kleedruimte

Bij binnenkomst vragen wij jullie je handen te desinfecteren bij de daarvoor bestemde desinfectiepaal

Douches kunnen worden gebruikt. Met het douchen gaat de uitploeg voor

Houd je op de tribunes, de gangen en kleedkamers aan de richtlijnen van de gemeente/ beheerder

Houd je in de kantine aan de richtlijnen horeca/ beheerder

Neem je spullen vanuit de kleedkamer mee naar de hal. Laat niets achter

Er is een whiteboard opgehangen, kijk hier bij binnenkomst goed op! Hier zal bij de wedstrijden de kleedkamer indeling worden vermeldt. Wanneer de kleedkamer of je speelveld nog niet vrij is, wacht dan even op de tribune.

Alle protocollen en informatie op een rijte:

 


14-08-2020

De vakantietijd zit er bijna weer op en ondanks de coronamaatregelen kunnen we gelukkig weer gaan trainen.

We hebben van de gemeente inmiddels een protocol mogen ontvangen over het hoe ‘verantwoord sporten’ in een binnenaccommodatie

Je vindt het coronaprotocol hier, lees hem goed door!

Mochten we verdere aanvullende informatie krijgen, houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Trainingsschema seizoen 2020/2021

Goed nieuws! Vanaf maandag 17 Augustus mogen we weer van start met trainen in ons vertrouwde Doniahal. Het trainingsschema voor het nieuwe seizoen vindt je hier:

We mogen komend seizoen 2 nieuwe trainers verwelkomen, Bouwen Bouma en Johnny Tigchelaar. Beide afkomstig van Volleybalvereniging S.V.W.
We willen beide heren van harte welkom heten bij SNVV en veel succes wensen!

Alternatieve jaarvergadering seizoen 2019/2020

Beste leden,

Helaas is het voor dit seizoen niet mogelijk een ledenvergadering te organiseren i.v.m. de aanhoudende corona maatregelen.

Normaal gesproken zijn jullie van ons gewend dat er door de verschillende bestuursleden en commissies een klein verslagje wordt gedaan met wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Ook nu willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en wel in de vorm van een filmpje. Onze voorzitter Frits heeft geprobeerd in het kort de zaken te samenvatten tot een mooi verhaal. Ook heeft hij een kijkje in de sporthal genomen om te kijken wat hier de status van is. Dus zeker het kijken waard!

Klik hier en je ziet Frits aan het woord.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met iemand van het bestuur!

 

Corona update: Competities gestopt!

Vanwege de genomen maatregelen is ook voor ons het seizoen abrupt tot een einde gekomen. Dit betekend ook dat er geen ledenvergadering zal plaatsvinden en zal ook de gezellige slotavond niet gaan. We gaan kijken of we hier begin van het seizoen een alternatief voor kunnen houden om toch het verenigingsgevoel weer even te voelen met zn allen.

Ook voor nu kunnen wij alleen maar zeggen: Stay home, stay safe en posje goed op olkoar!

———-

Beste leden,

Vanuit Nevobo is advies gegeven de trainingen niet door te laten gaan.

Het bestuur heeft besloten dit advies te volgen en zal dus tot 31 maart 2020 alle trainingen en wedstrijden aflassen.
Bij veranderingen in dit besluit en aanvullende informatie, houden wij jullie op de hoogte!!

Met vriendelijke groet
Bestuur SNVV

Zie het onderstaande bericht voor meer informatie besluit nevobo en de meest recente informatie:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/10/coronavirus-en-volleybal-in-nederland

Beschikbaarheid seizoen 2020-2021

De technische commissie gaat binnenkort weer bezig met de indeling voor het volgende seizoen. Daarom vinden we het belangrijk om te weten wat jij volgend seizoen van plan bent.

Beschikbaarheidsformulier

Je kunt je beschikbaarheid voor het seizoen 2020 – 2021 doorgeven in ons beschikbaarheidsformulier. Wij doen ons best om met alle wensen rekening te houden. Dat lukt helaas niet altijd, daarom hopen we op je begrip.

Afmelden als lid

We hopen dat je blijft volleyballen. Maar wil je zelf graag stoppen? Dan geef je in het beschikbaarheidsformulier aan dat je stopt. Deze afmelding geldt dan ook als afmelding voor onze ledenadministratie. Wij zetten je lidmaatschap dan dus stop. Meld je je ná 1 juli 2020 af? Dan rekenen wij de gemaakte kosten door.

Uitslag CMV toernooi Nieuwehorne

De mini’s hebben weer goed hun best gedaan het afgelopen toernooi in Nieuwehorne

Bekijk hier de uitslag van het toernooi in Nieuwehorne

Volgend toernooi vindt plaats in Lemmer. De uitslag van Lemmer wordt bij uitslag van Nieuwehorne opgeteld. Aan de hand van de gezamenlijke stand van de toernooien zal een nieuwe poule-indeling gemaakt worden waarbij de sterkste teams bij elkaar in de poule komen.

Trainingsschema 2e Seizoenshelft

Hier vindt je voor nu het voorlopige trainingsschema voor de 2e seizoenshelft.

Het kan zijn dat er hier en daar nog iets wijzigt, zo wordt er gekeken of er voor de donderdagavond nog ergens een plekje beschikbaar is. Bij eventuele wijzigingen zal dit met het desbetreffende team worden opgenomen.

Let op! Wijziging scheidsrechter schema vanaf Januari

Let op! Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in het scheidsrechtersschema

Via deze link vindt je het voorlopig scheidsrechter schema voor de tweede helft van de competitie, hierin zijn nog niet de inhaal wedstrijden (van de brand) gepland, dus misschien komt er nog een wedstrijd bij die gefloten moet worden. Hiervan ontvangt de aanvoerder dan persoonlijk bericht.

Ook is het schema te vinden op www.snvv.nl/vereniging